اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان اتباع خارجی

بیمه حوادث دانشجویی جهت دانشجویان اتباع خارجی

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۶ کد خبر : ۳۸۴۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۳
کلیه دانشجویان اتباع خارجی موظفند در سایت مربوط به بیمه حوادث دانشجویی ثبت نام به عمل آورند.
بیمه حوادث دانشجویی جهت دانشجویان اتباع خارجی

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان اتباع خارجی می بایست تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گیرند. لذا دانشجویان غیر ایرانی با مراجعه به وب سایت www.hayateamn.ir و ثبت نام در قسمت بیمه حوادث جهت اتباع خارجی اقدام به عمل آورند.بدیهی است من بعد جهت اخذ هر گونه خدمات کنسولی و اقامتی ارائه مدرکی دال بر ثبت نام برای بیمه حوادث دانشجویی الزامی است.


۱ رای