نفرات راه یافته به مرحله منطقه ای بیست و چهارمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت

نفرات راه یافته به مرحله منطقه ای بیست و چهارمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت

تعداد بازدید:۲۷۰
نفرات راه یافته به مرحله منطقه ای بیست و چهارمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت

نظر شما :