کارگاه آموزشی تربیت مربی مفاهیم انقلاب اسلامی

کارگاه آموزشی تربیت مربی مفاهیم انقلاب اسلامی - تبیین نقشه راه گام دوم

تعداد بازدید:۱۴۹
*ویژه استادان محترم واحدهای دانشگاهی استان تهران *زمان: ۱۵-۱۶-۱۷ مردادماه - ساعت ۸ الی ۱۷ *مکان: سایت حکیمیه - سالن اجتماعات دانشکده مدیریت
کارگاه آموزشی تربیت مربی مفاهیم انقلاب اسلامی - تبیین نقشه راه گام دوم

نظر شما :