مراحل شارژ کارت دانشجویی (برای غذا و پارکینگ)

جهت مشاهده فایل کامل مراحل افزایش اعتبار ریالی کارت دانشجویی چندمنظوره  و رزرو غذا در سیستم اتوماسیون تغذیه اینجا  را کلیک کنید.