اداره امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی رئیس اداره امور دانشجویی: جناب آقای مازیار مهرانی

شماره تماس:  02177009800-47 داخلی 1550

شماره فاکس: -02177318812

 -------------------------------------------------------------

 کار دانشجویی

معرفی کار دانشجویی:

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی و ایجاد زمینه کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی، تسهیلاتی فراهم شده است تا به شرط قبول صلاحیت از جانب معاون دانشجویی واحد، دانشجو در دانشکده های تابعه واحد زیر نظر مستقیم کارشناسان همکاری می نماید و پس از اتمام کار، ساعات کارکرد وی محاسبه و به حساب شهریه دانشجو منظور شود.

استفاده از کار دانشجویی در دفاتر گزینش، مشاوره، فارغ التحصیلان، امتحانات، بایگانی اموزش، امور مالی، دفاتر حفاظت، کارپردازی، دبیرخانه، کارگزینی، فناوری اطلاعات و حقوقی ممنوع است.

 

شرایط انجام کارورزی:

 • ـ حداکثر مدت زمان همکاری برای هر دانشجو (۷۰) ساعت در ماه خواهد بود.
 • ـ چنانچه کارمحوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود، معاون دانشجویی ساعات کاراورا برای نیمسال بعد کاهش خواهد داد
 • ـ پرداخت حق الزحمه ماهیانه به صورت کسرازشهریه همان نیمسال وباتأئید مسئول ذیربط و تصویب معاون دانشجویی فرهنگی میباشد.
 • ـ درصورت عدم رضایت واحداز کار دانشجو و یا رفع نیاز، با اعلام قبلی و رعایت فاصله زمانی یک ماه به کار دانشجو خاتمه داده میشود.
 • ـ ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعت های تشکیل کلاس های درسی وی باشد.

موارد بررسی صلاحیت کارورز:

 • گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی.
 • داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه.
 • نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد.
 • نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد.
 • داشتن میانگین حداقل ۱۳ برای دوره های کاردانی و کارشناسی و ۱۵ برای مقاطع بالاتر.
 • داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط.

  ------------------------------------------------------------

 تخفیفات دانشجویی :

طبق آیین نامه مواد زیر قابل طرح در کمیته تخفیفات واحد خواهد بود:

 • خانواده های کم درآمد ( با ارائه مدارک و مستندات)– ماده 16
 • خانواده های دارای بیش از دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی– ماده13
 • بیماران خاص- ماده 15
 • ممتازین علمی- ماده6
 • ممتازین ورزشی- ماده8
 • نفرات برتر آزمون سراسری- ماده7
 • قاریان و حافظان قرآن کریم- ماده 9
 • طراح و کارآفرینان- ماده 14
 • نخبگان علمی و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان مواد 11 و 12
 • نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری- ماده10
 • خانواده اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه- مواد 4 و5

 

زمان و محل مراجعه جهت ارائه مدارک:

دانشجویان محترم پس از ثبت نام بمدت یک ماه جهت ارائه مدارک و مستندات به امور دانشجویی دانشکده مربوطه فرصت دارند تا درخواست های تخفیف ارسالی از طریق کمیسیون تخفیفات واحد قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشد. در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در تحویل مدارک به دانشکده در زمان تعیین شده به عهده دانشجو می باشد.

  ------------------------------------------------------------

مرکزانتشارات دانشکده

مرکز انتشارات دانشجویی دانشکده کتب و جزوات درسی و هرگونه اوراقی که خلاف قانون و آیین نامه های دانشگاه نباشد را با قیمت دانشجویی تکثیر می نماید. همچنین سایرامور مربوط به تایپ و تکثیر لوح فشرد ه و پرینت را بر عهده دارد.


توجه: دفتر اداره امور دانشجویی دانشکده ، پذیرایی هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت احتمالی از عملکرد مرکز خدماتی زیراکس دانشکده شما می باشند

  -----------------------------------کمیته انتخاب دانشجوی نمونه--------------------------

این کمیته در اداره اموردانشجویی فعالیت می نماید و طبق مفاد آیین نامه دانشجویان برتر به لحاظ علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی که خود را به این اداره معرفی می کنند امتیاز بندی شده و حایز مرتبه در واحد می گردند . این دانشجویان به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد و در صورت کفایت امتیاز اخذ شده در مرحله کشوری شرکت داده می شوند.

 

جوایز و تشویقات دانشجویان نمونه:

 • لوح تقدیر به امضای رئیس واحد دانشگاهی
 • سی و پنج درصد تخفیف در شهریه نیمسال های بعدی
 • یک قطعه سکه ربع بهار آزادی