اداره پژوهشهای قرآن و عترت

نام و نام خانوادگی رئیس اداره مطالعات و پژوهش های قرآن و عترت: آقای محمد رضا حاج علی اکبری

تلفن مستقیم: 77318411

- شرح وظایف اداره پژوهشهای قرآن، عترت (علیهم السلام) و نماز:

۱- فعالیتهای مربوط به حوزه قرآن کریم اعم از مسابقات، برگزاری محفل های قرآنی و گارگاه های قرآنی و سایر امور مرتبط.

۲- فعالیت های مربوط به حوزه نماز اعم از کانون های نماز، مسابقات، نمایشگاه ها، جشنواره ها، نشریات، تدوین عملکرد نماز و سایر امور مرتبط.

۳- مسابقات سراسری قرآن و عترت اعم از بخش شفاهی، کتبی، جشنواره ها، نمایشگاه ها، تدوین عملکرد قرآن و عترت و سایر امور مرتبط.

۴- فعالیتهای مربوط به پاسخگویی به شبهات و مشاوره های مذهبی.

۵- فعالیتهای مرتبط با بحث پوشش و حجاب اعم از نمایشگاه ها و سایر امور مرتبط.

۶- فعالیتهای مربوط به کانون های شهروند مسئول و سایر امور مرتبط.

۷- امور مرتبط با رخدادها و مناسبت های مذهبی اعم از مراسمات، مسابقات مذهبی و سایر امور.

۸- امور مرتبط با نمازخانه و ائمه جماعات واحد.

۹- امور مرتبط با حج دانشگاهیان.

۱۰- پیگیری زمان دقیق برگزاری برنامه های دانشکده ها که مرتبط با اداره پژوهشهای قرآن و عترت می باشد جهت نظارت و بازرسی.

۱۱- امور مربوط به اطلاع رسانی (طراحی بنر، پوستر و تراکت) برنامه هایی که مرتبط با اداره پژوهشهای قرآن و عترت می باشد.

۱۲- امور مربوط به شورای فرهنگی واحد و سایر هماهنگی ها و پیگیری های مرتبط. 

۱۳- پیگیری امور مرتبط با آئین نامه پوشش و آراستگی 

14- علاوه بر موارد فوق، تمام اموری که از سوی معاون محترم دانشجویی فرهنگی و مدیر کل فرهنگی به اداره مربوطه ابلاغ می شود.