پیام معاونت

معاونت دانشجویی و فرهنگی، به ‌عنوان یکی از معاونت‌های مهم اجرایی واحدهای دانشگاهی، با ارائه بهترین خدمات در بخش‌های مختلف تحت نظارتی خود، ‌ به‌ منظور کمک به جوانان طالب علم این مرز و بوم برای آراستن طبع وجودشان به زیور علم و دانش و نیز ایجاد بستری مناسب برای سلامت روحی و روانی و پرورش استعدادهای درخشان آنان، نقش بسیار مهمی را عهده‌ دار می‌باشد.

معاونین دانشجویی و فرهنگی واحدها و مراکز آموزشی به عنوان پل ارتباطی معاونت در سازمان مرکزی با دانشجویان به دلیل داشتن ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با این عزیزان می‌توانند فضای مناسبی را برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان به منظور تامین نیازهای ایشان و ارتقای امور تحصیلی، ورزشی، رفاهی و اجتماعی آنان فراهم نمایند.

این معاونت به عنوان بخشی از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی با آگاهی و وقوف به اهمیت و نقش جایگاه خود در دانشگاه با برنامه‌‌ریزی و سازماندهی امور مختلف دانشجویان، می‌‌بایست تا سرحد توان از امکانات و تجهیزات خود در جهت ارتقاء سطح خدمات ارائه شده، استفاده نمایند.

دانشجو به عنوان ارباب رجوع اصلی دانشگاه باید همواره مورد تکریم قرار گیرد.

امید داریم، ‌ کلیه کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی، به عنوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که در مجموعه این معاونت فعالیت می‌ نمایند، با وجود تعدد و تنوع و پراکندگی امور محوله در زمینه‌‌های مختلف، به تلاش و کوشش در جهت حفظ منافع ملی و سازمانی، به ارائه خدمات هر چه بهتر برای دانشجویان عزیز پرداخته و جلب رضایت آنان را که موجب خشنودی خداوند متعال است، سرلوحه امور خود در معاونت مذکور قرار دهند.