اداره نقل و انتقالات

 

مسئول اداره نقل و انتقالات: جناب آقای جمال فرهنگیان

شماره تماس: 02177317748

شرایط عمومی و تعهدات دانشجویان

 

· ثبت درخواست انتقال یا میهمانی کلیه دانشجویان متقاضی فقط از طریق سامانه نقل و انتقالات دانشجویی امکان پذیر است.

· ثبت درخواست در هر ترم فقط یکبار امکان پذیر است.

· درصورت تأیید نهایی امکان ویرایش درخواست وجود نخواهد داشت.

· پس از ثبت درخواست، هزینه بررسی مسترد نخواهد شد.

· ثبت درخواست در سامانه به منزله موافقت با انتقال یا میهمانی نمی باشد.

· درصورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی متقاضی در هر مرحله از تحصیل، درخواست وی لغو و مطابق با آیین نامه انضباطی در این خصوص صدور رأی خواهد شد.

· ثبت درخواست نقل و انتقال طبق جدول زیر امکان پذیر می باشد.

تاریخ اعمال درخواست

تاریخ ثبت درخواست توسط دانشجو

تاریخ پاسخ دهی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مبدأ

مقصد

سازمان

نیمسال اول

۳/۱/

۳/۱۵/

۳/۱۶/ تا ۳/۲۶/

۳/۲۷/ تا ۴/۵/

۴/۶/ تا ۴/۱۵

نیمسال دوم

۹/۱/

۹/۱۵/

۹/۱۶/ تا ۹/۲۶/

۹/۲۷/ تا ۱۰/۵/

۱۰/۶/ تا ۱۰/۱۵

 

· ثبت درخواست میهمانی انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد.

· ثبت درخواست انتقال فقط یکبار در طول تحصیل امکان پذیر است.

· باتوجه به اینکه کلیه درخواست ها توسط سامانه کنترل و پردازش می شود، مراجعه حضوری به واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی تأثیری در تغییر وضعیت درخواست دانشجو نخواهد داشت.

· توصیه می شود قبل از پرداخت هزینه و ثبت درخواست، آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی به شماره ۲۵۰۸۱/۱۰ مورخ ۹۳/۲/۱۰ سازمان مرکزی را که در پورتال اصلی دانشگاه قرارداده شده است به دقت مطالعه و نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز مواد انتخابی خود با توجه به جدول ۶، آیین نامه اقدام نمایید.

· امکان ثبت درخواست برای دانشجویان جدیدالورود وجود ندارد (به استثناء مواد ۳، ۹ و ۱۰ در آیین نامه مذکور)

· ثبت درخواست انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی به غیر از ماده 12 شیوه نامه اجرایی، ممنوع می باشد.

· انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع آموزشی و تأیید صحت مدارک و مستندات ارسالی دانشجویان توسط واحد دانشگاهی امکان پذیر است.

· باتوجه به وجود مشکلات احتمالی نظیر مغایرت و... حتی الامکان از به تعویق انداختن ثبت درخواست خود به روزهای پایانی خودداری نمایند.

· انتقال دانشجو در تمامی مواد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع می باشد.

· انتقال دانشجویان در صورت احراز شرایط آیین نامه و وجود رشته، مقطع و گرایش تحصیلی در واحد دانشگاهی مقصد و احراز شرایط آیین نامه امکان پذیر است.

· تمامی درخواستها پس از تأیید توسط واحدهای دانشگاهی مبدأ، در انتظار ثبت نام نهایی مقصد قرار گرفته و نیازی به مراجعه حضوری دانشجو به واحد مبدأ جهت اخذ لیست دروس نمی باشد. بدیهی است دانشجو می بایست با در دست داشتن کارنامه کلی تحصیلی و اصل مدارک ارسالی (اسکن شده در سامانه)، جهت انتخاب واحد به حوزه دانشجویی واحد مقصد مراجعه نماید.