فرم تقاضای کاردانشجویی

تعداد بازدید:۲۱۵۳۳

معرفی کار دانشجویی:

به منظور بهره‌­گیری از توانمندی دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و ایجاد زمینه کسب تجربه و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی، تسهیلاتی فراهم شده است تا به شرط قبول صلاحیت، دانشجو مشغول به کاردانشجویی شود.

شرایط انجام کاردانشجویی:

حق ‌الزحمه ماهیانه از تاریخ صدور مجوز کاردانشجویی قابل محاسبه بوده و از شهریه همان ترم کسرخواهد شد. درصورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می‌شود و ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعت های تشکیل کلاس های درسی وی باشد.

موارد بررسی صلاحیت دانشجو جهت انجام کاردانشجویی:

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی، داشتن صلاحیت های عمومی و عدم سابقه انضباطی، نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه تحصیل با ارائه مدارک ، حداقل معدل ۱۳ برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و معدل ۱۵ برای مقاطع بالاتر.

توجه:

1) تکمیل این فرم و دریافت کد رهگیری به منزله صدور مجوز کاردانشجویی نیست؛ درصورت واجد شرایط بودن دانشجو، مجوز توسط اداره کل اموردانشجویی ( ستاد ) صادر و شروع انجام کار از تاریخ صدور مجوز خواهدبود.

2) اطلاعات دانشجو به صورت محرمانه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نگهداری می شود.

3) متقاضی پس از تکمیل فرم، پرینت آن را تهیه و با در دست داشتن مدارک شناسایی و ... به اداره اموردانشجویی فرهنگی دانشکده خود مراجعه نماید.

4) به هنگام ثبت نام، دسترسی به چاپگر جهت چاپ فرم ضروری است.

5) شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: 47-77009800 داخلی 1551 و 1550

‌​□ شرایط انجام کاردانشجویی را مطالعه کردم و قبول دارم.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۷