کاردانشجویی

معرفی کار دانشجویی:

به منظور بهره‌ گیری از توانمندی دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و ایجاد زمینه کسب تجربه و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی، تسهیلاتی فراهم شده است تا به شرط قبول صلاحیت، دانشجو مشغول به کاردانشجویی شود.

شرایط انجام کاردانشجویی:

حق ‌الزحمه ماهیانه به صورت کسر از شهریه همان نیمسال خواهدبود. درصورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می‌شود و ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعتهای تشکیل کلاسهای درسی وی باشد.

موارد بررسی صلاحیت دانشجو جهت انجام کاردانشجویی:

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی، داشتن صلاحیت های عمومی و عدم سابقه انضباطی، نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه تحصیل، حداقل معدل ۱۳ برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و ۱۵ برای مقاطع بالاتر.

(به هنگام ثبت نام دسترسی به پرینتر ضروری است)

پس از تکمیل فرم، یک برگ پرینت از فرم تقاضا تهیه و با در دست داشتن مدارک شناسایی و... به اداره اموردانشجویی فرهنگی دانشکده خود مراجعه فرمایید. شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۷۷۳۱۸۸۱۲

لازم بذکر است اطلاعات شما به صورت محرمانه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نگهداری می شود.

شرایط انجام کاردانشجویی را مطالعه کردم و قبول دارم.