مطالب مرتبط با کلید واژه " انتخاب دانشجوی نمونه واحد تهران شمال "


مهلت ارسال مدارک جهت پنجمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰ دی۹۸ تمدید شد
مهلت ارسال مدارک جهت پنجمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰دی ماه تمدید شد

مهلت ارسال مدارک جهت پنجمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰ دی۹۸ تمدید شد

اطلاعیه ( تمدید مهلت ارسال مدارک تا ۳۰ دی ۹۸) پنجمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در سه سطح واحدی ، استانی و کشوری: دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی از ۷ گروه مختلف علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، دامپزشکی و هنر و معماری در مقاطع گوناگون با توجه به کسب بالاترین امتیاز با رعایت حدنصاب نمره براساس آیین نامه و الحاقیه مربوطه؛ انتخاب می شوند. شرایط شرکت کنندگان برای انتخاب دانشجوی نمونه: ۱) دانشجو نیمی از واحدهای خود را بر اساس سرفصل مصوب رشته با کسب معدل کل به شرح زیر گذرانده باشد: مقاطع کاردانی و کارشناسی: ۱۸ مقطع ارشد و دکتری تخصصی : ۱۷ ۲) گذراندن آزمون جامع و داشتن مدرک زبان( EPT ) و یا هریک از آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی برای شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه، در مقطع دکتری تخصصی الزامی است. ۳) شرط ورود به جشنواره برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور ، پذیرش یک مقاله ISI مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با EPحداقل ۵/۰ در همان مقطع تحصیلی الزامی است. ۴) کسب حداقل معدل ۱۶ در مقطع تحصیلی پیشین، برای دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی الزامی است. ۵) در قسمت امتیازدهی پژوهشی، چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی، مجلات علمی پژوهشی وعلمی وترویجی، ارائه مقاله درهمایش¬ها وکنفرانس¬های داخلی و بین¬المللی، مجری یا همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی، تألیف، ترجمه و گردآوری کتاب، اختراع، ابداع و نوآوری، تجاری¬سازی ایده در مقطع کنونی و تاسه سال قبل از مقطع کنونی مورد بررسی قرار میگیرد. ۶) از کل تعداد مقالات پذیرفته شده در کنفرانس ها، مجامع علمی و بین المللی صرفاً یک مقاله قابل امتیازدهی است. ۷) هرگونه نوآوری، عضویت در انجمن های علمی، دانشجویی، عضویت در شرکت دانش¬بنیان دانشگاهی، کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین¬المللی که با عنوان دانشگاه آزاد اسلامی در آنها شرکت شده است، فقط درمقطع کنونی مورد قبول است. ۸) ارائه گواهی و تأییدیه از مراجع مربوطه جهت شرکت در فعالیت¬های فرهنگی و کسب رتبه الزامی است. ۹) شرکت¬کنندگان علاوه بر داشتن حداقل معدل¬کل باید حداقل امتیاز از بخش پژوهشی، حداقل امتیاز از بخش فرهنگی اجتماعی و حداقل امتیاز از بخش شئونات دانشجویی و در نهایت حداقل ۵۰ امتیاز را کسب نمایند. ۱۰) کلیه مدارک و مستندات اعم از مقالات، گواهینامه¬ها و ... می¬بایست مرتب شده و دارای شماره پیوست به فرم باشند. ۱۱) از درج امتیاز در فرم¬ها با خودکار خودداری شود. ۱۲) صفحات شماره ۳ تا۹ فرم به تأیید مدیرگروه برسد و کلیه مدارک و فرم¬ها حداکثر تا مورخ ۳۰/۹/۹۸ به اداره اموردانشجویی فرهنگی دانشکده تحویل گردد.

ادامه مطلب