مطالب مرتبط با کلید واژه " اداره کل اموردانشجویی "


آغاز ثبت نام از متقاضیان نقل و انتقالی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸
آغاز ثبت نام از متقاضیان نقل و انتقالی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

آغاز ثبت نام از متقاضیان نقل و انتقالی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی که تقاضای انتقالی یا میهمانی به این واحد و یا سایر واحدها را دارند می رساند: زمان ثبت درخواست در سایت نقل و انتقالات ( منادا ) برای نیمسال دوم ۹۹/۹۸ از تاریخ ۱۶/۹/۹۸ الی ۳۰/۹/۹۸ می باشد. آدرس :www.monada.iau.ir

ادامه مطلب