مطالب مرتبط با کلید واژه " اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی "


اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی
اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی واحد تهران شمال

اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی

اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی * دانشجوی گرامی : با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات پایان نیمسال، ضمن آرزوی توفیق، توجه شما را به مفاد شیوه¬نامه انضباطی دانشجویی ، موضوع تخلفات آموزشی جلب می نماید :

ادامه مطلب