ایستگاه نقلیه دانشجویی

استقرار ایستگاه نقلیه دانشجویی داخل محوطه دانشگاه برای تأمین امنیت و رفاه دانشجویان عزیز

تعداد بازدید:۳۹۶
از کلیه دانشجویان گرامی درخواست می گردد برای حفظ امنیت خود از وسایل نقلیه متفرقه (غیر عمومی) بیرون از واحد جداً پرهیز نمایند.

 

این واحد دانشگاهی به منظور رفاه حال و ایمنی دانشجویان و به حداقل رساندن امکان آسیب پذیری توسط بزهکاران اجتماعی ،  اجرای موفق راه اندازی ایستگاه وسیله نقلیه را در درون محوطه سایت دانشگاه در حکیمیه آغاز نموده است ؛ به همین منظور 

از کلیه دانشجویان گرامی درخواست می گردد برای حفظ امنیت خود از

وسایل نقلیه متفرقه (غیر عمومی) بیرون از واحد جداً پرهیز نمایند.

دغدغه ما ، امنیت شماست

 

                                     آسایش شما ، آرامش ماست

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                         معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال