اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی
اطلاعیه نقل و انتقالات در نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی قابل توجه دانشجویان گرامی که تقاضای انتقالی یا میهمانی به این واحد و یا سایر واحدها را دارند می¬رساند: زمان ثبت درخواست در سایت نقل و انتقالات ( منادا ) برای نیمسال اول ۱۳۴۰۰/۱۳۹۹ از تاریخ ۲۵/۳/۹۹ الی ۳۱/۴/۹۹ می باشد. آدرس :www.monada.iau.ir حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد تهران شمال اداره کل اموردانشجویی

ادامه مطلب