اخبار تصویری دانشجویی فرهنگی - آرشیو

دوره آموزشی تشکیلاتی «بانوی مومن انقلابی»
دوره آموزشی تشکیلاتی «بانوی مومن انقلابی»

دوره آموزشی تشکیلاتی «بانوی مومن انقلابی»

دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند: دوره آموزشی تشکیلاتی «بانوی مومن انقلابی» - ویژه خواهران علاقه مندان جهت ثبت نام تا ۳۰ مهرماه به معاونت فرهنگی دانشجویی مراجعه فرمایند. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا می گردد.

ادامه مطلب