اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

تعداد بازدید:۱۹۴۱

نام و نام خانوادگی رئیس اداره مطالعات و پژوهش های فرهنگی: آقای رحمت الله آقاجان زاه رودی

تلفن مستقیم: 77318411

- شرح وظایف اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

۱- امور مرتبط با بودجه مالی

۲- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها و نشست های پژوهشی فرهنگی

۳- امور مربوط به نشریات اعم از اخذ مجوز، آیین نامه ها، جلسات ناظر بر نشریات، چاپ، حضور در جشنواره ها و سایر امور مرتبط

۴- فعالیتهای مرتبط با امور بانوان

۵- اخذ طرح های پژوهشی و پیگیری جهت اجرایی شدن آنها

۶- امور مربوط به ویژه نامه ها و بروشورها

۷- برگزاری مسابقات علمی فرهنگی (مقالات و کتابخوانی)

۸- امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های کتاب و نرم افزارهای علمی فرهنگی

۹- امور مربوط به انفورماتیک و به روز رسانی سایت حوزه فرهنگی و نظارت بر لینک فرهنگی دانشکده های واحد

۱۰- امور مربوط به پخش و نقد فیلم

۱۱- تهیه بانک اطلاعاتی و پژوهشی

۱۲- پیگیری زمان دقیق برگزاری برنامه های دانشکده ها که مرتبط با اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی می باشد جهت نظارت و بازرسی

۱۳- امور مربوط به اطلاع رسانی (طراحی بنر، پوستر و تراکت) برنامه هایی که مرتبط با اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی
می باشد.

۱۴- پیگیری و پاسخگویی به نامه های استعلامات

۱۵- علاوه بر موارد فوق، تمام اموری که از سوی معاون محترم دانشجویی فرهنگی و مدیر کل فرهنگی به اداره مربوطه ابلاغ می‌شود.

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷