فرم تقاضای کاردانشجویی

تعداد بازدید:۲۸۷۱۱

معرفی کار دانشجویی:

به منظور بهره‌­گیری از توانمندی دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و ایجاد زمینه کسب تجربه و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی، تسهیلاتی فراهم شده است تا به شرط تایید صلاحیت، دانشجو مشغول به کاردانشجویی شود.

شرایط انجام کاردانشجویی:

حق­­‌الزحمه ماهیانه از تاریخ صدور مجوز کاردانشجویی قابل محاسبه بوده و به صورت تخفیف شهریه همان ترم اعمال خواهد شد. درصورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می‌شود و ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعت های تشکیل کلاس های درسی وی باشد.

موارد بررسی صلاحیت دانشجو جهت انجام کاردانشجویی:

گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی، داشتن صلاحیت های عمومی و عدم سابقه انضباطی، نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه تحصیل با ارائه مدارک، حداقل معدل ۱۳ برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و معدل ۱۵ برای مقاطع بالاتر.

تذکر: کاردانشجویی برای منسوبین مسئولین و کارکنان واحد دانشگاهی، ممنوع می­باشد.

توجه:

1) تکمیل این فرم و دریافت کد رهگیری به منزله صدور مجوز کاردانشجویی نیست؛ درصورت واجد شرایط بودن دانشجو، مجوز توسط اداره کل اموردانشجویی (ستاد) صادر و شروع انجام کار از تاریخ صدور مجوز خواهدبود.

2) اطلاعات دانشجو به صورت محرمانه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی نگهداری می­شود.

3) متقاضی پس از تکمیل فرم، پرینت آن را تهیه و با در دست داشتن مدارک شناسایی و ... به اداره اموردانشجویی فرهنگی دانشکده خود مراجعه نماید.

4) به هنگام ثبت نام، دسترسی به چاپگر جهت چاپ فرم ضروری است.

5) شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: 47-77009800 داخلی 1551 و 1550

‌​□ شرایط انجام کاردانشجویی را مطالعه کردم و قبول دارم.

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۹